Παρασκευή, Φεβρουαρίου 10, 2006

Η 1η εκδήλωση της ομάδας (Τρίτη 28 Φεβρουαρίου)


ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βάρβογλης Χαράλαμπος

(Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής)


ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Παυλίδης Σπύρος

(Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας)


ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ

Αμπατζόπουλος Θεόδωρος

(Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας)


Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006

Ωρα 18:00 στην αίθουσα Α31 του τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 08, 2006

Η ομάδα Νετρίνο σας καλωσορίζει!


Η ομάδα Νετρίνο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα κοινών ανησυχιών ορισμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Φυσικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ομάδα αποτελείται πλέον και από φοιτητές άλλων τμημάτων. Η δομή της ομάδας στηρίζεται στην ισοτιμία των μελών της, είναι ανοικτή σε όλους και έχει θέσει τέσσερις βασικούς στόχους:
  • Την κατανόηση και διάδοση των φυσικών και επιστημονικών εννοιών, όχι μόνο από τους φοιτητές αλλά και απ' όλους τους ανθρώπους.

  • Την κατανόηση και διάδοση των ιστορικών, φιλοσοφικών και ιδεολογικών συνθηκών που επέδρασαν στην ανάπτυξη των επιστημονικών εννοιών.

  • Την ενημέρωση των φοιτητών και του ευρύτερου κόσμου για τα καινούργια επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.

  • Την καταπολέμηση της επιστημονικής αμάθειας, των ψευδοεπιστημών αλλά και κάθε είδους δοξασιών και προκαταλήψεων.

Η υλοποίηση των στόχων θα γίνεται μέσα από επιστημονικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.


Τι είναι το νετρίνο;

Το νετρίνο είναι ένα στοιχειώδες σωμάτιο. Έχει ημιακέραιο spin 1/2ħ και συνεπώς είναι φερμιόνιο. Η μάζα του είναι πολύ μικρή συγκρινόμενη με άλλα σωμάτια, ωστόσο πρόσφατα πειράματα δείχνουν ότι είναι μη μηδενική. Από τη στιγμή που είναι ένα ηλεκτρικά ουδέτερο λεπτόνιο, το νετρίνο δεν επιδρά με την ισχυρή και την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, αλλά μόνο με την ασθενή και τη βαρυτική.

Εξαιτίας του γεγονότος που η εμβέλεια της ασθενής πυρηνικής αλληλεπίδρασης είναι πολύ μικρή, τα νετρίνα μπορούν να περάσουν μέσα από την ύλη ανεμπόδιστα. Για τα συνήθη νετρίνα που παράγονται στον ήλιο (με ενέργεια της τάξης των μερικών MeV), θα χρειαζόταν ένα φράγμα μολύβδου μήκους περίπου ενός έτους φωτός (~1016 m) για τη συλλογή των μισών από αυτών. Η ανίχνευση των νετρίνων συνεπώς είναι μια πρόκληση, που απαιτεί μεγάλους όγκους ανίχνευσης ή υψηλής έντασης δέσμες νετρίνων φτιαγμένες από τον άνθρωπο. Η παραπάνω εικόνα δείχνει ένα “αποτύπωμα” ανίχνευσης νετρίνου.


Για επικοινωνία: neutrinoteam@gmail.comΤα πρώτα βήματα...
Η ομάδα άρχισε τα πρώτα της βήματα πέρισυ περίπου τέτοια εποχή. Τότε έπεσε η πρώτη ιδέα για τη σύσταση μιας τέτοιας ομάδας και με πυρήνα 3 ατόμων(!) έγινε η πρώτη εκδήλωση. Η διπλή μάλιστα, αυτή εκδήλωση πήγε καλά και άφησε τα θεμέλια για τα επόμενα βήματα. Η αφίσα της εκδήλωσης φαίνεται παρακάτω: